Η ασάφεια

Η ασάφεια δηλαδή, συγγενεύει με τη κενολογία.nn– Ιωάννα Παπαζαφείρη, “λάθη στη χρήση της γλώσσας μας”

Leave a Reply